پیگیری سفارش

پس از ارسال سفارش، کد مرسوله برای شما پیامک می شود.

درصورتی که کد مرسوله را دریافت نکردید.

اسم ، فامیلی و شماره سفارش را به شماره 09914600587 به صورت پیامک ارسال کنید.
همکاران ما کد مرسوله را برای شما ارسال خواهند کرد.
یا با داخلی 318 تماس بگیرید.