(19 کالا)

هارد اینترنال وسترن دیجیتال BLUE 1TB

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD10EZEX ظرفیت 1 ترابایت

Purple 1TB 64MB Buffer

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple Buffer ظرفیت 1 ترابایت

هارد اینترنال سیگیت SkyHawk 2TB

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD20EZAZ ظرفیت 2 ترابایت

هارد اینترنال وسترن دیجیتال Purple 8TB 64MB Buffer

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple Buffer ظرفیت 2 ترابایت

هارد اینترنال وسترن دیجیتال Purple 8TB 64MB Buffer

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple Buffer ظرفیت 4 ترابایت

هارد اینترنال سیگیت Barracuda 2TB

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ظرفیت 2 ترابایت

هارد اینترنال سیگیت Barracuda 4TB

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل Barracuda ظرفیت 2 ترابایت

هارد اینترنال سیگیت SkyHawk 4TB

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ظرفیت 4 ترابایت

هارد اینترنال وسترن دیجیتال WD BLUE 4TB

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل BLUE ظرفیت 4 ترابایت

هارد اینترنال وسترن دیجیتال Purple 8TB 64MB Buffer

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple Buffer ظرفیت 6 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن مدل RED 1TB 64MB BUFFER

هارددیسک اینترنال وسترن مدل RED BUFFER ظرفیت 1 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن مدل RED 2TB 64MB BUFFER

هارددیسک اینترنال وسترن مدل RED BUFFER ظرفیت 2 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن مدل RED 4TB 64MB BUFFER

هارددیسک اینترنال وسترن مدل RED BUFFER ظرفیت 4 ترابایت

هارددیسک اینترنال وسترن مدل RED 6TB 64MB BUFFER

هارددیسک اینترنال وسترن مدل RED BUFFER ظرفیت 6 ترابایت

هارد اینترنال سیگیت SkyHawk 2TB

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ظرفیت 2 ترابایت