(150 کالا)

نمای اصلی لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل inspiron 3511-d
8GB
512GB
Core i5
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Inspiron 3511-D

نمای اصلی لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل inspiron 3511-b
16GB
512GB
Core i5
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Inspiron 3511-B

نمای اصلی لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل inspiron 3511-c
16GB
512GB
Core i5
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Inspiron 3511-C

نمای اصلی لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل inspiron 3511-a
32GB
512GB
Core i5
Geforce MX350 2GB GDDR5

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Inspiron 3511-A

لپ تاپ Inspiron 14 7430-B دل
8GB
512GB
Core i5
Intel Iris Graphics

لپ تاپ ۱4 اینچی دل Inspiron 14 مدل 7430-B

نمای اصلی لپتاپ اداری دل مدل vostro-3520-d
8GB
512GB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3520-D

نمای رو به رو از لپتاپ دل مدل vostro-3520-c
16GB
512GB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3520-C

نمای اصلی از لپتاپ اداری دل مدل vostro-3520-b
8GB
1TB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3520-B

نمای اصلی لپتاپ دل مدل vostro-3520-a
16GB
1TB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3520-A

نمای رو به رو از لپتاپ دل مدل vostro-3520-x
32GB
1TB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3520-X

نمای اصلی از لپتاپ اداری دل مدل vostro-3520-z
32GB
512GB
Core i7
Geforce MX550 2GB GDDR6

لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3520-Z

لپ تاپ 15.6 اینچی دل GAMING G15 75530-A
16GB
512GB
Core i7
Geforce RTX4050 6GB GDDR6

لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی دل مدل G15 5530-A

لپ تاپ 15.6 اینچی دل GAMING G15 75530-B
16GB
1TB
Core i7
Geforce RTX4050 6GB GDDR6

لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی دل مدل G15 5530-B

لپ تاپ 15.6 اینچی دل GAMING G15 75530-C
32GB
512GB
Core i7
Geforce RTX4050 6GB GDDR6

لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی دل مدل G15 5530-C

نمای اصلی لپ تاپ دل GAMING G15 5530-D
32GB
1TB
Core i7
Geforce RTX4050 6GB GDDR6

لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچی دل مدل G15 5530-D