(82 کالا)

نمای اصلی لپ تاپ MLY23 اپل MacBook Air
8GB
512GB
M2
Apple (10-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air مدل MLY23

لپ تاپ MQKV3 اپل MacBook Air
8GB
512GB
M2
پردازنده گرافیکی 10 هسته ای

لپ تاپ 15.3 اینچی اپل MacBook Air مدل MQKV3

لپ تاپ MQKX3 اپل MacBook Air
8GB
512GB
M2
پردازنده گرافیکی 10 هسته ای

لپ تاپ 15.3 اینچی اپل MacBook Air مدل MQKX3

لپ تاپ 14 اینچی اپل MacBook Pro M3 PRO مدل MRX33
18GB
512GB
M3 Pro
پردازنده گرافیکی 14 هسته ای

لپ تاپ 14 اینچی اپل MacBook Pro M3 PRO مدل MRX33

نمای اصلی لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل Apple MacBook Air 13 MGN73
8GB
512GB
M1
Apple (7-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air 13 (2020) مدل MGN73

نمای اصلی لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل Apple MacBook Air 13 MGNA3
8GB
512GB
M1
Apple (7-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air 13 (2020) مدل MGNA3

نمای اصلی لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل Apple MacBook Air 13 MGNE3
8GB
512GB
M1
Apple (7-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air 13 (2020) مدل MGNE3

نمای اصلی لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل Apple MacBook Air 13 MGN63
8GB
256GB
M1
7 هسته و موتور عصبی 16 هسته ای

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air 13 مدل MGN63

نمای اصلی لپ تاپ 13 اینچی اپل Apple MacBook Air 13 MGN93
8GB
256GB
M1
7 هسته و موتور عصبی 16 هسته ای

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air 13 مدل MGN93

نمای اصلی لپ تاپ 13 اینچی اپل Apple MacBook Air 13 MGND3
8GB
256GB
M1
Apple (7-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air 13 مدل MGND3

نمای اصلی لپ تاپ MLXX3 اپل MacBook Air ا 13 اینچی
8GB
512GB
M2
Apple (10-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air مدل MLXX3

نمای اصلی لپ تاپ MLY43 اپل MacBook Air
8GB
512GB
M2
Apple (10-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Air مدل MLY43

نمای جلوی لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل Apple MacBook Pro 13 MYD82
8GB
256GB
M1
Apple (8-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Pro 13 (2020) مدل MYD82

نمای جلوی لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل Apple MacBook Pro 13 MYD92
8GB
512GB
M1
Apple (8-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Pro 13 (2020) مدل MYD92

نمای جلوی لپ تاپ 13 اینچی اپل مدل Apple MacBook Pro 13 MYDA2
8GB
256GB
M1
Apple (8-Core)

لپ تاپ 13 اینچی اپل MacBook Pro 13 (2020) مدل MYDA2