(85 کالا)

پردازنده Core i7 13700K Raptor Lake TRAY ا Inte
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i7 13700K Raptor Lake TRAY
Ryzen 5 5600G TRAY
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 5600G TRAY
پردازنده اینتل مدل core-i9-13900-k
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i9 13900K Raptor Lake TRAY
نمای روبروی پردازنده مدل Core i3 13100 Raptor Lake
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i3 13100 Raptor Lake
AMD Athlon 3000G
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Athlon 3000G TRAY
نمای روبروی پردازده مدل Core i5 13400 Raptor Lake
پردازنده مرکزی اینتل مدل Raptor Lake Core i5 13400
نمای روبروی پردازده مدل Core i7 13700 Raptor Lake
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i7 13700 Raptor Lake
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i5 14600K TRAY
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i5 14600K TRAY
نمای روبروی پردازده مدل Core i5 13600k Raptor Lake
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i5 13600k Raptor Lake TRAY
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i7 14700K TRAY
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i7 14700K TRAY
پردازنده اینتل Core i5 11400F Rocket Lake
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i5 11400F Rocket Lake TRAY
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i9 14900K TRAY
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i9 14900K TRAY
پردازنده اینتل Core i5 10400F Comet Lake
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i5 10400F Comet Lake TRAY
پردازنده Core i5 13400F Raptor Lake TRAY ا Intel
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i5 13400F Raptor Lake TRAY
نمای پردازنده اینتل CORE i7 10700K Comet Lake TRAY
پردازنده مرکزی اینتل مدل Core i3 12100 Alder Lake TRY