(69 کالا)

رم دسکتاپ 2666 مگاهرتز CL19 کروشیال 8 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2666 مگاهرتز کروشیال مدل CL19 ظرفیت 8 گیگابایت

رم کینگ مکس با ظرفیت ۸ گیگابایت DDR4 و فرکانس ۳۲۰۰ مگاهرتز

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL17 مدل کینگ مکس ظرفیت 8 گیگابایت

نمای اصلی رم کامپیوتر 3200 مگاهرتز cl22 کروشیال crucial 8gb ddr4 ظرفیت 8 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL22 کروشیال مدل CT8 ظرفیت 8 گیگابایت

نمای اصلی رم دسکتاپ 2666 مگاهرتز cL17 کروشیال crucial 16gb ddr4 ظرفیت 16 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 2666 مگاهرتز کروشیال مدل CL17 ظرفیت 16 گیگابایت

نمای اصلی رم کامپیوتر 4800 مگاهرتز cl40 کروشیال crucial 8GB ddr5 ظرفیت 8 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR5 تک کاناله 4800 مگاهرتز کروشیال مدل CL40 Crucial 8GB ظرفیت 8 گیگابایت

رم دسکتاپ 3200 مگاهرتز CL22 کروشیال crucial 16GB ddr4 ظرفیت 16 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL22 کروشیال مدل PC4-25600 ظرفیت 16 گیگابایت

رم 16 گیگابایت vengeance-lpx-corsair

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 کورسیر مدل Vengeance LPX ظرفیت 16 گیگابایت

VENGEANCE RGB PRO 8GBx2 DUAL 3200 Black CL16

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL16 کورسیر مدل VENGEANCE RGB PRO ظرفیت 16 گیگابایت

نمای اصلی رم دسکتاپ 4800 مگاهرتز cl40 کروشیال crucial 16gb ddr5 ظرفیت 16 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR5 تک کاناله 4800 مگاهرتز CL40 کروشیال مدل UDIMM ظرفیت 16 گیگابایت

نمای رم کرسیر Vengeance LPX با ظرفیت 32 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر مدل Vengeance LPX ظرفیت 32 گیگابایت

رم دسکتاپ 3200 مگاهرتز CL18 کورسیر VENGEANCE RGB PRO ظرفیت 32 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز CL18 کورسیر مدل VENGEANCE RGB PRO ظرفیت 32 گیگابایت

رم دسکتاپ 3200 مگاهرتز CL18 کورسیر VENGEANCE RGB PRO ظرفیت 32 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز CL18 کورسیر مدل VENGEANCE RGB PRO ظرفیت 32 گیگابایت

نمای اصلی رم کامپیوتر 4800 مگاهرتز cl40 کروشیال crucial 16gb ddr5 ظرفیت 32 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR5 تک کاناله 4800 مگاهرتز کروشیال مدل CL40 Crucial 32GB ظرفیت 32 گیگابایت

رم corsair-vengeance-lpx با ظرفیت 32 گیگابایت

رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 4800 مگاهرتز کورسیر مدل Vengeance LPX ظرفیت 32 گیگابایت

رم کورسیر سری Vengeance LPX با ظرفیت 32 گیگابایت DDR5 و فرکانس 5200 مگاهرتز

رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 5200 مگاهرتز کورسیر مدل Vengeance LPX با ظرفیت 32 گیگابایت