(113 کالا)

رم دسکتاپ 3200 مگاهرتز CL22 کروشیال crucial 16GB ddr4 ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL22 کروشیال مدل PC4-25600 ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX ظرفیت 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX ظرفیت 8 گیگابایت
نمای اصلی رم دسکتاپ ddr5 دو کاناله 7000 مگاهرتز cl34 کورسیر مدل dominator titanium rgb ظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 7000 مگاهرتز CL34 کورسیر مدل Dominator Titanium RGB ظرفیت 32 گیگابایت
رم کورسیر دو کاناله DOMINATOR PLATINUM RGB CL36 با ظرفیت ۳۲ گیگابایت DDR5 و فرکانس ۶۲۰۰ مگاهرتز
رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله ۶۲۰۰ مگاهرتز کورسیر مدل DOMINATOR PLATINUM RGB CL36 با ظرفیت ۳۲ گیگابایت
نمای اصلی رم کامپیوتر 4800 مگاهرتز cl40 کروشیال crucial 16gb ddr5 ظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR5 تک کاناله 4800 مگاهرتز کروشیال مدل CL40 Crucial 32GB ظرفیت 32 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX ظرفیت 16 گیگابایت
نمای اصلی رم دسکتاپ ddr5 دو کاناله 7200 مگاهرتز cl36 کورسیر مدل dominator titanium rgb ظرفیت 48 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 7200 مگاهرتز CL36 کورسیر مدل Dominator Titanium RGB ظرفیت 48 گیگابایت
رم کورسیر دو کاناله DOMINATOR PLATINUM RGB CL40
رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 5200 مگاهرتز CL40 کورسیر مدل Dominator Platinum RGB ظرفیت 32 گیگابایت
نمای اصلی رم کامپیوتر 4800 مگاهرتز cl40 کروشیال crucial 8GB ddr5 ظرفیت 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR5 تک کاناله 4800 مگاهرتز کروشیال مدل CL40 Crucial 8GB ظرفیت 8 گیگابایت
نمای اصلی رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 5200 مگاهرتز cl40 کورسیر مدل dominator platinum rgb white ظرفیت 64 گیگابایت سفید
رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 5200 مگاهرتز CL40 کورسیر مدل DOMINATOR PLATINUM RGB White ظرفیت 64 گیگابایت
نمای اصلی رم دسکتاپ ddr5 دو کاناله 6600 مگاهرتز cl32 کورسیر مدل dominator titanium rgb ظرفیت 64 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 6600 مگاهرتز CL32 کورسیر مدل Dominator Titanium RGB ظرفیت 64 گیگابایت
رم کورسیر دو کاناله DOMINATOR PLATINUM RGB CL40 با ظرفیت ۶۴ گیگابایت DDR5 و فرکانس ۵۲۰۰ مگاهرتز
رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 5200 مگاهرتز CL40 کورسیر مدل Dominator Platinum RGB ظرفیت 64 گیگابایت
نمای اصلی رم کامپیوتر 3200 مگاهرتز cl22 کروشیال crucial 8gb ddr4 ظرفیت 8 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 تک کاناله 3200 مگاهرتز CL22 کروشیال مدل CT8 ظرفیت 8 گیگابایت
نمای رو به رو رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX White ظرفیت 16 گیگابایت
رم دسکتاپ DDR4 دو کاناله 3200 مگاهرتز کورسیر CL16 مدل Vengeance LPX White ظرفیت 16 گیگابایت
رم کورسیر دو کاناله DOMINATOR PLATINUM RGB CL40 با ظرفیت 64 گیگابایت DDR5 و فرکانس 5600 مگاهرتز
رم دسکتاپ DDR5 دو کاناله 5600 مگاهرتز CL40 کورسیر مدل Dominator Platinum RGB ظرفیت 64 گیگابایت